این روزها به شدت به یک جای آرام نیاز دارم.یک جای آرام و بیصدا.

این چند روز به اندازه یک سال سر و صدا و جیغ و داد خواهرزاده ها را شنیده ام و سرم پر است از آشوب و هیاهوی بی ثمر.

دلم ارامش میخواهد و سکوت.

انگار به دو هفته استراحت دیگر در تنهایی نیاز دارم به جای دو هفته استراحت در هیاهو.

منبع : دلنوشته |دلم هوای سکوت دارد منبع : دلنوشته |دلم هوای سکوت دارد منبع : دلنوشته |دلم هوای سکوت دارد منبع : دلنوشته |دلم هوای سکوت دارد منبع : |دلم هوای سکوت دارد منبع : |دلم هوای سکوت دارد منبع : دلنوشته |دلم هوای سکوت دارد منبع : |دلم هوای سکوت دارد
برچسب ها : هفته استراحت ,نیاز دارم